Документ
http://www.mastgroupp.ru/cntnt/sportivnye/vengriya9/mezhdunaro1.html
не найден! Код mezhdunaro1